Określ Twój punkt „A”

Odpowiedz na poniższe pytania.
Odpowiedzi otrzymasz na email.
Po 12 tygodniach wypełnisz ponownie ten sam formularz
i otrzymasz porównanie Twoich odpowiedzi.